กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>รายชื่อสนามสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศ</h1>

รายชื่อสนามสอบแต่ละประเทศ
รายชื่อประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๘

๑. ประเทศสหรัฐอเมริกา : อม

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
๒.
วัดไทยลอสแองเจลิส นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
๓.
วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน่ นครซานฟรานซิสโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย
๔.
วัดธัมมาราม - นครซิคาโก รัฐอิลลินอยส์
๕.
วัดพุทธดัลลัส - นครดัลลัส รัฐเท็กซัส
๖.
วัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน - รัฐเท็กซัส
๗.
วัดพุทธาบูชา - นครแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย
๘.
วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เมืองควีนส์ - รัฐนิวยอกร์ก
๙.
วัดวชิรธรรมปทีป - นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอกร์ก
๑๐.
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออร์เบิร์น นครซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน
๑๑.
วัดอตัมมยตาราม เมืองซีแอตเติ้ล - รัฐวอชิงตัน
๑๒.
วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง - รัฐเวอร์จิเนีย
๑๓.
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. เมืองอเลกซานเดรีย - รัฐเวอร์จิเนีย
๑๔.
วัดพระธรรมกายบอสตัน เมืองบอสตัน - รัฐเมสซาซูเซตส์
๑๕.
วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา - รัฐฟลอริดา
๑๖.
วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสสิมี - รัฐฟลอริดา
๑๗.
วัดป่าพุทธานันทาราม - - รัฐเนวาดา
๑๘.
วัดปากน้ำ มิซิแกน - - รัฐมิซิแกน
๑๙.
วัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองโคเรจ - รัฐอลาสก้า

๒. ประเทศมาเลเชีย : มล

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดนิโครธาราม อำเภอโกตาสตาร์ - รัฐเคดาห์
๒.
วัดพิกุลทองวราราม - - รัฐกลันตัน

๓. ประเทศออสเตรเลีย (เครือรัฐออสเตรเลีย) : อล

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพระธรรมกายซิดนีย์ - นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์
๒.
วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ - นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์
๓.
วัดไทยพุทธาราม - นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์
๔.
วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ - รัฐควีนส์แลนด์
๕.
วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น - นครเมลเบิร์น รัฐวิกเตอเรีย

๓. ประเทศนิวซีแลนด์ : นซ

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพุทธสามัคคี - นครไครส์ทเซิร์ช รัฐเซอร์ซิส
๒.
วัดญาณประทีป เมืองเคลสตัน นครโอ๊คแลนด์ -
๓.
วัดปทุมรังษีวัฒนาราม เมืองแอสติง - -

๔. ประเทศนิวซีแลนด์ : นซ

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพุทธสามัคคี - นครไครส์ทเซิร์ช รัฐเซอร์ซิส
๒.
วัดญาณประทีป เมืองเคลสตัน นครโอ๊คแลนด์ -
๓.
วัดปทุมรังษีวัฒนาราม เมืองแอสติง - -

๕. สหราชอาณาจักร

(สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ : อังกฤษ,สกอตแลนด์,เวลส์,ไอร์แลนด์เหนือ)

อก : อังกฤษ, สก : สกอตแลนด์

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพุทธปทีป - นครลอนดอน -
๒.
วัดพระธรรมกายลอนดอน เมืองโว๊คกิ้ง - รัฐเซอร์เร่
๓.
วัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ - - -
๔.
วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ - - -
๕.
วัดธรรมปทีป - นครเอดินเบอร์ก สก็อตแลนด์

๖. ประเทศเยอรมนี (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) : ยน

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพระธรรมกาย เมืองเคอร์นิคบรุนน์ - รัฐบาวาเรีย
๒.
วัดไทยพุทธอาภา เมืองลุดวิกส์ฮาเฟน - -

๗. ประเทศเดนมาร์ก (ราชอาณาจักรเดนมาร์ก) : ดม

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เมืองบินลุนด์ - -
๒.
วัดป่าโคเปนเฮเกน เมืองดราวเอื้อ กรุงโคเปนเฮเกน -

๘. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (สมาพันธรัฐสวิส) : สว

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดศรีนรินทรวราราม เมืองโอลเท่น - รัฐโซโลธูร์น

๙. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง : ฮก

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดเมฆธรรมวนาราม - - -

๑๐. ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) : ตว

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพุทธรังษีญาณสังวราราม - - -
๒.
วัดทธบารมี เมืองหย่งคัง - จังหวัดไถหนาน

๑๑. ประเทศญี่ปุ่น : ญน

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพระธรรมกายโตเกียว - กรุงโตเกียว -
๒.
วัดพระธรรมกายโอซาก้า - - -

๑๒. ประเทศแอฟริกาใต้ (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) : อฟ

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก - - -
๒.
วัดพุทธเคปทาวน์ - - -

๑๓. ประเทศบาห์เรน (รัฐบาห์เรน) :บร

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบารห์เรน - - -

๑๔. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : อร

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ - - -

๑๕. ประเทศไอซ์แลนด์ (สาธารณรัฐไอซ์แลนด์) : อซ

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดไทยไอซ์แลนด์ เมืองโคปาวอก - -

๑๖. ประเทศศรีลังกา (สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา) : ศล

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดไทยพระปฐมเจดีย์-ศรีลังกา - กรุงโคลัมโบ -

๑๗. ประเทศฝรั่งเศส (สาธารณรัฐฝรั่งเศส) :ฝง

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดพระธรรมกายปารีส - กรุงปารีส -

๑๘. ประเทศออสเตรีย (สาธารณรัฐออสเตรีย) : อต

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดไทยออสเตรียธรรมาราม - - -

๑๙. ประเทศนอร์เวย์ (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) : นว

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดป่าโพธิธรรมดรัมเมน เขตกุลเลาก์ - รัฐลี่เออร์
๒.
วัดป่าโพธิธรรมทรอนแฮม - - รัฐทรอนแฮม

๒๐. ประเทศอินโดนีเซีย (สาธารรัฐอินโดนีเซีย) : อน

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดศากยะมุนีพุทธะ เมืองเมดาน - จังหวัดสุมาตราเหนือ

๒๑. ประเทศอินเดีย (สาธารณรัฐอินเดีย) : อด

ที่ สนามสอบ ที่อยู่ นคร รัฐ
๑.
วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา - รัฐพิหาร
๒.
- - - -

อ้างอิงข้อมูล : ในเอกรูปแบบประกาศนียบัตรต่างประเทศ
เครดิต : เว็บสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง (http://www.gongtham.net)

สนามสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.